top of page

Cyfarfod Pwyllgor 25 Gorfennaf

Cynhaliwyd Cyfarfod Pwyllgor llwyddiannus nos fawrth, gyda aelodau newydd yn ymuno!

Rydym wrthi’n creu Cynllun Busnes. Er mwyn i ni greu'r cynllun mae angen sefydlu'r hyn yr ydym yn ei weld yn bwysig i gymuned Pwllheli.

Buom yn trafod ein gwerthoedd, beth sydd angen gwella yn y dref, a throi’r pethau negyddol a chadarnhaol yn amcanion ar yr hyn sydd angen i ni ei wneud i lwyddo.

Cyfarfod Pwyllgor:  19 Gorfennaf

Cynhaliwyd Cyfarfod Pwyllgor llwyddiannus neithiwr, gyda aelodau newydd yn ymuno! Rydym wrthi’n creu Cynllun Busnes.

Ers codi arian i roi blaendal ar gyfer y Tŵr rydym wedi bod yn brysur yn gwneud cynlluniau. Rydym wedi cael aelodau o’r Grŵp Adeiladu yn ymweld â’r Tŵr i greu cynlluniau adeiladu, cynlluniau llawr a gweledigaeth o botensial yr adeilad.

Mae’r Grŵp Busnes wedi bod yn brysur yn ymchwilio i gynlluniau grantiau a chyfranddaliadau,rydym rwan yn y broses o ymgeisio amdanynt.

Mae’r Grŵp Hyrwyddo wedi bod yn brysur yn creu ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol, cystadlaethau, creu gwefan newydd a chreu syniadau ar gyfer y dyfodol i godi arian ar gyfer y fenter.

Bydd amserlen yn cael ei gyhoeddi yn y dyddiau nesaf. Byddwn yn gallu rhannu efo chi, y gymuned, fwy o wybodaeth yn yr Eisteddfod – cofiwch ddod i’n gweld. Cynhelir Cyfarfod Cyhoeddus yn fuan, dyddiad i’w gyhoeddi – cadwch ei llygaid ar agor.

Mae'n amser gyffrous iawn!

Logo Y Twr
  • X
  • Threads
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
bottom of page