top of page
aVxw0UvemQKqHqBs8wvY2bAP8Ic

Croeso!

Croeso i dudalen ymgyrch cymuned Pwllheli i ddatblygu Gwesty y Tŵr.Ein nod yw i ailddatblygu ac ail-agor Y Tŵr fel gwesty, tafarn, bwyty a chanolbwynt ar gyfer pob math o wasanaethau a gweithgareddau cymunedol.

LLUN heb WATERMARK.png

BUDDSODDWCH YN EICH CYMUNED

Buddsoddwch yn Menter Y Tŵr.
Trwy fuddsoddi ym Menter Y Tŵr rydych yn gwneud mwy na phrynu cyfranddaliadau yn y bar, y bwyty a a hwb cymunedol. Rydych yn buddsoddi yn nyfodol y gymuned er mwyn sicrhau bod cenedlaethau’r dyfodol yn cael yr un profiadau a’r un cyfleon â’r rhai o’u blaenau.

Barn y Gymuned

LLUN heb WATERMARK.png

Mae gwesty yn hanfodol i Pwllheli a mae Y Tŵr yn leoliad gwych i ail agor y gwesty.

LLUN heb WATERMARK.png

Ystafell cyfarfod / gofod swyddfa / gweithfannau 'hot desking'. Pobl sydd yn gweithio adref gallu rhentu ystafelloedd gweithio am y diwrnod.

LLUN heb WATERMARK.png

Addasu adeiladau yn nghefn Y Tŵr, tebyg I Cei Llechi, Baltic Market Lerpwl lle gall y stondinau 'pop ups' bwyd sydd o gwmpas mynd yno.  Rhentu yr unedau. Fydd hyn yn creu awyrgylch hamddenol gyda cherddoriaeth byw.

Helpwch Menter y Twr drwy gwblhau yr holiadur isod:

 

Mae gennym arolwg pwysig ar y gweill i gasglu barn a dymuniadau’r gymuned. Byddem yn ddiolchgar iawn petaech yn ei gwblhau.

 

 

Bydd aelodau o bwyllgor Menter y Twr yn Neuadd Dwyfor ddydd Mercher 21 Chwefror 11-2pm ac eto ddydd Sadwrn 24 Chwefror 11:00-1:00pm os hoffech unrhyw gefnogaeth i’w gwblhau.

Fel arall dilynwch y linc i’w gwblhau arlein.

Logo Y Twr
  • X
  • Threads
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
bottom of page