top of page
Y Twr Pwllheli
t1_edited.jpg

Mae'r cynllun siars wedi cau erbyn hyn . Diolch i bawb wnaeth fuddsoddi.
Mae'n dal yn bosib i chi gyfranu tuag at y fenter drwy roddion ariannol ar ein gwefan gofundme 

Gwerthfawrogir pob rhodd a bydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer ailddatblygu ac adnewyddu Y Tŵr

Arrow_edited.png
Cliciwch yma!

Cynllun siars wedi cau

Shares scheme has now closed

The share scheme is now closed. Thank you to all who invested.
It is still possible for you to contribute towards the initiative through financial donations on our gofundme websiteAll donations are appreciated and will be used for the redevelopment and refurbishment of Y Tŵr

Click
Here!
Arrow_edited.png
  • X
  • Threads
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
bottom of page